اس ام اس جملات بزرگان منشا همه بيماريها در

اس ام اس سخنان بزرگان

منشا همه بیماریها در فکر است>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ژوزف مورفی

اس ام اس جملات زیبا و معنی دار

صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است. سعدی

اس ام اس قشنگ و زیبا

خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند.

(ارسطو)

اس ام اس نصیحت و دلداری

بیل گیتس:

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.

اس ام اس بزرگان فلسفی

فردریش نیچه :انسان چیزی است که بر او چیره می باید شد.

اس ام اس جملات پند آموز

توبیخ دوست
دوستان را در خلوت توبیخ کن و در
میءعام تحسین.اسکاروایلد

اس ام اس قشنگ و زیبا

دموستن :
آنکه تخم بدی را می فشاند ، بدون شک همی محصول آن را درو می کند .

اس ام اس حکیمانه

چنانچه نیک اندیش باشید خیر و خوشی به دنبالش خواهد امد>>>>>>> ژوزف مورفی

اس ام اس سنگین و معنی دار

عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند . مارکوس بیکل

اس ام اس عرفانی

” غیر ممكن ها را انجام دادن نوعی لذت است ” . والت دیسنی

SMS پندآموز

تاریخ کتابی است که متاسفانه همیشه باید آدمی از وسط آن آغاز کند.( ویل دورانت )

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *