برچسب: اس ام اس شعر زيبا

پیامك شعر از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردیاحسـاس زیبای مرا آواره کـردیگفتم بدون شاه عشقت کیش و ماتمماتم چطوراین عاشقی*راچاره کردی اس دو…

اطلاعات بیشتر